stipulate in a contract nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stipulate in a contract nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stipulate in a contract giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stipulate in a contract.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stipulate in a contract

    * kinh tế

    quy định bằng hợp đồng