staircase nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

staircase nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm staircase giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của staircase.

Từ điển Anh Việt

 • staircase

  /'steəkeis/

  * danh từ

  cầu thang

  (kiến trúc) lồng cầu thang

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • staircase

  * kỹ thuật

  bậc thang

  cầu thang

  lồng cầu thang

  xây dựng:

  buồng cầu thang

  hố cầu thang

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • staircase

  Similar:

  stairway: a way of access (upward and downward) consisting of a set of steps