spender nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spender nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spender giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spender.

Từ điển Anh Việt

  • spender

    /'spendə/

    * danh từ

    người tiêu tiền, người tiêu hoang

Từ điển Anh Anh - Wordnet