souse loaf nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

souse loaf nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm souse loaf giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của souse loaf.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • souse loaf

    * kinh tế

    bánh mì thịt dầm