smuggle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

smuggle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm smuggle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của smuggle.

Từ điển Anh Việt

 • smuggle

  /'smʌgl/

  * ngoại động từ

  buôn lậu

  mang lén, đưa lén; cất lén

  to smuggle something into the room: mang lén vật gì vào trong phòng

  to smuggle something away: mang lén vật gì đi

  * nội động từ

  buôn lậu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • smuggle

  import or export without paying customs duties

  She smuggled cigarettes across the border