slugger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

slugger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm slugger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của slugger.

Từ điển Anh Việt

 • slugger

  /'slʌgə/

  * danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) võ sĩ nhà nghề

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • slugger

  a boxer noted for an ability to deliver hard punches

  Synonyms: slogger

  Similar:

  batter: (baseball) a ballplayer who is batting

  Synonyms: hitter, batsman