slogger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

slogger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm slogger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của slogger.

Từ điển Anh Việt

 • slogger

  /'slɔgə/

  * danh từ

  người đấm vong mạng, người đánh ẩu (quyền Anh, crickê)

  người đi ì ạch, người đi nặng nề vất vả

  người làm hăm hở

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • slogger

  Similar:

  trudger: someone who walks in a laborious heavy-footed manner

  Synonyms: plodder

  plodder: someone who works slowly and monotonously for long hours

  slugger: a boxer noted for an ability to deliver hard punches