sluggard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sluggard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sluggard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sluggard.

Từ điển Anh Việt

 • sluggard

  /'slʌgəd/

  * danh từ

  người chậm chạp lười biếng

  * tính từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chậm chạp, lười biếng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sluggard

  an idle slothful person

  Synonyms: slug