sluggardly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sluggardly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sluggardly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sluggardly.

Từ điển Anh Việt

  • sluggardly

    * phó từ

    xem sluggard