sixteenth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sixteenth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sixteenth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sixteenth.

Từ điển Anh Việt

 • sixteenth

  /'siks'ti:nθ/

  * tính từ

  thứ mười sáu

  * danh từ

  một phần mười sáu

  người thứ mười sáu; vật thứ mười sáu; người mười sáu

  January the sixteenth: 16 tháng giêng

  (âm nhạc) nốt móc đôi

 • sixteenth

  thứ mười sáu; một phần mười sáu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sixteenth

  position 16 in a countable series of things

  coming next after the fifteenth in position

  Synonyms: 16th

  Similar:

  one-sixteenth: one part in sixteen equal parts

  Synonyms: sixteenth part