sinlessness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sinlessness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sinlessness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sinlessness.

Từ điển Anh Việt

  • sinlessness

    /'sinlisnis/

    * danh từ

    sự vô tội

Từ điển Anh Anh - Wordnet