silliness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

silliness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm silliness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của silliness.

Từ điển Anh Việt

  • silliness

    /'silinis/

    * danh từ

    tính ngờ nghệch, tính ngớ ngẩn, tính khờ dại

Từ điển Anh Anh - Wordnet