fatuousness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fatuousness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fatuousness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fatuousness.

Từ điển Anh Việt

 • fatuousness

  /'fætjuəsnis/

  * danh từ

  tính ngu ngốc, tính ngốc nghếch, tính đần độn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fatuousness

  Similar:

  absurdity: a ludicrous folly

  the crowd laughed at the absurdity of the clown's behavior

  Synonyms: fatuity, silliness