sideslip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sideslip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sideslip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sideslip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sideslip

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  sự trượt bên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sideslip

  Similar:

  skid: an unexpected slide

  Synonyms: slip

  slip: a flight maneuver; aircraft slides sideways in the air