serranid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serranid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serranid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serranid.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • serranid

    Similar:

    serranid fish: marine food sport fishes mainly of warm coastal waters

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).