serious-minded nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serious-minded nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serious-minded giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serious-minded.

Từ điển Anh Việt

 • serious-minded

  * tính từ

  nghiêm túc; nghiêm chỉnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • serious-minded

  Similar:

  thoughtful: acting with or showing thought and good sense

  a sensible young man