sensing point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sensing point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sensing point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sensing point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sensing point

    * kỹ thuật

    điểm cảm biến

    vị trí cảm biến

    vị trí đo