senselessness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

senselessness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm senselessness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của senselessness.

Từ điển Anh Việt

 • senselessness

  /'senslisnis/

  * danh từ

  sự không có cảm giác, sự bất tỉnh

  sự vô nghĩa

  sự điên rồ, sự ngu dại

Từ điển Anh Anh - Wordnet