inanity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inanity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inanity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inanity.

Từ điển Anh Việt

 • inanity

  /i'næniti/

  * danh từ

  sự ngu ngốc, sự ngớ ngẩn; sự vô nghĩa

  hành động ngớ ngẩn; lời nói ngớ ngẩn vô nghĩa

  sự trống rỗng, sự trống không

Từ điển Anh Anh - Wordnet