selia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selia

    * kỹ thuật

    y học:

    yên