seliar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seliar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seliar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seliar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seliar

    * kỹ thuật

    y học:

    thuộc yên bướm