selfless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selfless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selfless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selfless.

Từ điển Anh Việt

 • selfless

  /'selflis/

  * tính từ

  không ích kỷ, quên mình, vị tha, vì người

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • selfless

  Similar:

  altruistic: showing unselfish concern for the welfare of others

  Antonyms: egoistic