self-regard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-regard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-regard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-regard.

Từ điển Anh Việt

 • self-regard

  /'selfri'gɑ:d/

  * danh từ

  sự vị kỷ

  sự tự trọng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • self-regard

  Similar:

  dignity: the quality of being worthy of esteem or respect

  it was beneath his dignity to cheat

  showed his true dignity when under pressure

  Synonyms: self-respect, self-worth