seamless tube nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seamless tube nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seamless tube giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seamless tube.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • seamless tube

  * kỹ thuật

  ống đúc liền

  ống đúc, ống vết hàn

  ống không hàn

  ống không mối hàn

  ống liền

  ống nguyên

  xây dựng:

  không vết hàn

  ống đúc