seamless pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seamless pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seamless pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seamless pipe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • seamless pipe

  * kỹ thuật

  ống không có mạch nối

  ống không có mối nối

  ống không hàn

  ống liền

  xây dựng:

  ống kéo liền