sculpturesque nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sculpturesque nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sculpturesque giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sculpturesque.

Từ điển Anh Việt

 • sculpturesque

  /,skʌlptʃə'resk/

  * tính từ

  như điêu khắc, như chạm trổ; như một pho tượng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sculpturesque

  Similar:

  modeled: resembling sculpture

  her finely modeled features

  rendered with...vivid sculptural effect

  the sculpturesque beauty of the athletes' bodies

  Synonyms: sculptural, sculptured