scrambling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scrambling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scrambling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scrambling.

Từ điển Anh Việt

 • scrambling

  * danh từ

  (vô tuyến) sự xáo trộn âm

  cuộc đua mô tô trên đất gồ ghề

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • scrambling

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  sự xáo trộn