scarifier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scarifier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scarifier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scarifier.

Từ điển Anh Việt

 • scarifier

  /'skeərifaiə/

  * danh từ

  (nông nghiệp) máy xới

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • scarifier

  * kỹ thuật

  máy cày

  máy xới

  xây dựng:

  cuốc xẻ rãnh

  máy rạch rãnh

  thợ đào hầm (bằng cuốc chim)

  thợ đào lò (bằng cuốc chim)

  y học:

  dao rạch nông