saw-tooth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saw-tooth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saw-tooth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saw-tooth.

Từ điển Anh Việt

  • saw-tooth

    /'sɔ:tu:θ/

    * danh từ

    răng cưa