sark nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sark nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sark giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sark.

Từ điển Anh Việt

 • sark

  /sɑ:k/

  * danh từ

  (Ê-cốt) áo sơ mi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sark

  * kỹ thuật

  lót