sarkingz nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sarkingz nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sarkingz giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sarkingz.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sarkingz

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    lớp lót mái