saratoga trunk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saratoga trunk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saratoga trunk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saratoga trunk.

Từ điển Anh Việt

  • saratoga trunk

    * danh từ

    rương; hòm quần áo (của đàn bà để đi đường)