saratoga springs nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saratoga springs nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saratoga springs giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saratoga springs.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • saratoga springs

    a town in eastern New York State famed for its spa and its horse racing

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).