sandfly fever nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sandfly fever nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sandfly fever giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sandfly fever.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sandfly fever

    a mild viral disease transmitted by the bite of the sand fly Phlebotomus papatasii

    Synonyms: pappataci fever, phlebotomus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).