salinity zone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salinity zone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salinity zone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salinity zone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • salinity zone

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    vùng nhiễm mặn