rush-hour nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rush-hour nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rush-hour giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rush-hour.

Từ điển Anh Việt

  • rush-hour

    * danh từ

    (giao thông) giờ cao điểm