rush-hours nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rush-hours nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rush-hours giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rush-hours.

Từ điển Anh Việt

  • rush-hours

    /'rʌʃ,auəz/

    * danh từ

    giờ cao điểm (trong giao thông)