roger williams nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

roger williams nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm roger williams giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của roger williams.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • roger williams

    Similar:

    williams: English clergyman and colonist who was expelled from Massachusetts for criticizing Puritanism; he founded Providence in 1636 and obtained a royal charter for Rhode Island in 1663 (1603-1683)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).