riverside drain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

riverside drain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm riverside drain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của riverside drain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • riverside drain

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    rãnh tiêu nước ở bờ