richly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

richly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm richly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của richly.

Từ điển Anh Việt

 • richly

  /'ritʃli/

  * phó từ

  giàu có, phong phú, đầy đủ, dồi dào

  lộng lẫy, huy hoàng

  hoàn toàn

  he richly deserves success (to succeed): nó hoàn toàn xứng đáng thành công

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • richly

  Similar:

  amply: to an ample degree or in an ample manner

  these voices were amply represented

  we benefited richly

  Antonyms: meagerly

  high: in a rich manner

  he lives high

  Synonyms: luxuriously

  lavishly: in a rich and lavish manner

  lavishly decorated

  Synonyms: extravagantly