restorative nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

restorative nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm restorative giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của restorative.

Từ điển Anh Việt

 • restorative

  /ris'tɔrətiv/

  * tính từ

  làm hồi phục sức khoẻ; bổ

  làm hổi tỉnh lại

  * danh từ

  thuốc bổ; thức ăn bổ

  thuốc làm hồi tỉnh lại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • restorative

  Similar:

  tonic: a medicine that strengthens and invigorates

  corrective: a device for treating injury or disease

  renewing: tending to impart new life and vigor to

  the renewing warmth of the sunshine

  Synonyms: reviving, revitalizing, revitalising

  recuperative: promoting recuperation

  recuperative powers

  strongly recuperative remedies

  restorative effects of exercise