resort area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

resort area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm resort area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của resort area.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • resort area

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khu nghỉ ngơi giải trí

Từ điển Anh Anh - Wordnet