raymond pile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

raymond pile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm raymond pile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của raymond pile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • raymond pile

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cọc Raymong (một loại cọc nhồi)