puzzler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

puzzler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm puzzler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của puzzler.

Từ điển Anh Việt

 • puzzler

  /'pʌzlə/

  * danh từ

  người làm bối rối

  vấn đề làm bối rối, vấn đề khó xử, vấn đề khó giải quyết

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • puzzler

  Similar:

  puzzle: a particularly baffling problem that is said to have a correct solution

  he loved to solve chessmate puzzles

  that's a real puzzler

  Synonyms: mystifier, teaser