publius cornelius tacitus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

publius cornelius tacitus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm publius cornelius tacitus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của publius cornelius tacitus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • publius cornelius tacitus

    Similar:

    tacitus: Roman historian who wrote major works on the history of the Roman Empire (56-120)

    Synonyms: Gaius Cornelius Tacitus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).