publius terentius afer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

publius terentius afer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm publius terentius afer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của publius terentius afer.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • publius terentius afer

    Similar:

    terence: dramatist of ancient Rome (born in Greece) whose comedies were based on works by Menander (190?-159 BC)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).