prizefight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prizefight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prizefight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prizefight.

Từ điển Anh Việt

 • prizefight

  * danh từ

  trận đấu quyền anh lấy giải bằng tiền

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • prizefight

  a boxing match between professional boxers for a cash prize

  Synonyms: prize fight

  box for a prize or money