prepaid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prepaid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prepaid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prepaid.

Từ điển Anh Việt

 • prepaid

  /'pri:'pei/

  * ngoại động từ prepaid

  trả trước

  trả trước (bưu phí); dán tem trả trước, cước phí (thư, gói hàng...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • prepaid

  * kinh tế

  đã trả cước

  đã trả dứt

  đã trả trước

  * kỹ thuật

  đã trả trước

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • prepaid

  Similar:

  prepay: pay for something before receiving it

  postpaid: used especially of mail; paid in advance