precision resistor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

precision resistor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm precision resistor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của precision resistor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • precision resistor

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    điện trở chính xác