portulaca grandiflora nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

portulaca grandiflora nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm portulaca grandiflora giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của portulaca grandiflora.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • portulaca grandiflora

    Similar:

    rose moss: widely cultivated in many varieties for its fleshy moss-like foliage and profusion of brightly colored flowers

    Synonyms: sun plant

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).